Įmonės kokybės politika

 

UAB NEO TEXTILE – moderni, novatoriška, nuolat tobulėjanti, kryptingai siekianti užsibrėžtų tikslų tarptautinė Norvegijos kapitalo darbo drabužių, tekstilės gaminių projektavimo ir siuvimo įmonė, kurianti ir gaminanti užsienio klientams aukštos kokybės jų poreikius bei paskirtį atitinkančio dizaino produktus.

Planuodama ir valdydama veiklą, atitinkančią suinteresuotų šalių poreikius, bei nuolat gerinanti teikiamų produktų kokybę, UAB NEO TEXTILE vadovybė savo veiklą grindžia pažangia vadybos praktika bei kokybės valdymo principais ir iškelia šiuos siekius:

- Būti konkurencinga, pelninga organizacija;

- Pastoviai sugebėti teikti gaminius, atitinkančius klientų, teisinius ir kitus norminius reikalavimus;

- Diegti pažangius darbo metodus, efektyvius veiklos procesus, naudojant šiuolaikiškas medžiagas ir gaminius;

- Pastoviai palaikyti reikiamus personalo įgūdžius, nuolat kelti jų kvalifikaciją, sudaryti sąlygas realizuoti savo gebėjimus ir skatinti jų saviraišką;

- Tobulinti ir periodiškai analizuoti verslo procesų rezultatyvumą ir efektyvumą;

- Atitikti LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, nuosekliai gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.

 

Aukščiausioji vadovybė įsipareigoja suteikti kokybės politikai įgyvendinti reikalingus išteklius.